Na me?unarodnom mitingu u Novom Mestu ženska štafeta Hrvatske (Anita i Marina Banovi?, Maja Golub i Sandra Parlov) postigla je novi hrvatski rekord na 4x100 metara.

Weiterlesen...