Prikazao sam roditeljsku ku?u i dje?aka koji se igra ispred ku?e, odraslog Mirka uz zastavu kada je osvojio Pride, nekoliko njegovih karakteristi?nih pokreta i na kraju do?ek u rodnoj Privlaci – kaže vinkova?ki slikar Ivan Lon?ar – Žan.

Weiterlesen...