Zbog zlostavljanja kolega, Mato Klobu?ar, maturant sisa?ke Obrtni?ke škole, ne poha?a nastavu, ve? samo dolazi na ispite.

Weiterlesen...