Seksualni su terapeuti pak stvorili karijere od uvjeravanja žena kojim dijetama i vježbama mogu potaknuti svoju G-to?ku, no studija provedena na britanskom Sveu?ilištu London unijela je sumnje u te tvrdnje.

Weiterlesen...