Na me?ustrana?kom dogovaranju stranaka u Skupštini dogovoreno je da se ne?e poštovati zakoni ove zemlje, a u tim aktivnostima sudjelovali su i predstavnici Srba koji bi trebali poglavito zastupati interese i prava srpske nacionalne manjine.

Weiterlesen...