Stru?njaci o?ekuju da ?e broj smrtnih slu?ajeva kao posledice pušenja dosti?i 10 miliona godišnje do 2030. godine.

Pri tome ?e duvan odneti najviše života u zemljama u razvoju, smatra koordinatorka globalnog programa za kontrolu tržišta duvana u Svetskoj fondaciji za bolesti plu?a (WLF) Džudit Longstaf Mekej. Ona je ukazala da se, uporedo sa smanjenjem tržišta cigareta u razvijenim privredama sveta, beleži suprotan trend u zemljama u razvoju, gde je broj puša?a i popušenih cigareta u porastu.


Weiterlesen...