?asopis za knjizevnost, kulturu i umetnost “Gradina” iz Niša ove godine obeležava 110 godina postojanja.

Prvi broj ?asopisa “Gradina” objavljen je 7. januara 1900. godine. ?asopis je pokrenula grupa niških profesora na ?elu sa Milanom Bani?em i Jeremijom Živanovi?em koji su u to vreme sara?ivali sa Aleksom Šanti?em i Simom Matavuljem.Weiterlesen...