Poverenik Rodoljub Šabi? izjavio je da je izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u?injen korak ka njegovom doslednijem sprovo?enju.

"Glavni mehanizam koji bi trebalo da se na?e u zakonu usmeren je na obezbe?ivanje izvršenja odluke poverenika i sastoji se u izricanju nov?ane kazne do 200.000 dinara dok se obaveza ne izvrši", rekao je Šabi?, istakavši da je suština što ?e "taj mehanizam sada biti u rukama poverenika".Weiterlesen...