Posle odluke država-?lanica Zone evra da pomognu Gr?koj, premijer Papandreu ocenio je da ?e i Evropa i Gr?ka iz ove krize iza?i oja?ane.

Stend-baj aranžman podrazumeva kombinovanje bilateralnih pozajmica Gr?koj u okviru Zone evra i novca od Me?unarodnog monetarnog fonda. Evropljani tvrde da su pokušali da izbegnu pomo? MMF-a, i da su za gr?ku dužni?ku krizu dogovorili rešenje zasnovano na solidarnosti.Weiterlesen...