U Mostar se vratilo oko 3.500 gra?ana srpske nacionalnosti, i obnovljeno je 800 njihovih ku?a, rekao je ?lan Komisije za obnovu ku?a povratnika, Gojko Panti?.

"Povratnike je najviše pomoglo Ministarstvo za izbegla i raseljena lica Federacije BiH, koje je i ove godine obezbedilo za povratak u Mostar oko 800.000 konvertabilnih maraka", rekao je Panti?.Weiterlesen...