Kina obeležava 60 godina od dolaska Komunisti?ke partije na vlast. 1. oktobra 1949. godine tadašnji lider partije Mao Cedung proglasio je osnivanje NR Kine.

Sve?ana proslava je obeležena velikom vojno-civilnom paradom u Pekingu, koju izvešta?i porede sa veli?anstvenim otvaranjem Olimpijskih igara u Kini prošle godine, uz vanredne mere obezbe?enja u ?itavom gradu.Weiterlesen...