Pripadnik Interventne jedinice policije Miljan Rai?evi? (25) osu?en je na sedam godina zatvora zbog ubistva ?or?a Zari?a (24) marta ove godine u Novom Beogradu.

Predsednik sudskog ve?a Okružnog suda u Beogradu Života ?oin?evi? rekao je pri izricanju presude da je sud našao da je Rai?evi? izvršio krivi?no delo ubistva. On nije usmeno obrazložio presudu navode?i da ?e obrazloženje biti u pismenom otpravku presude. Tako?e, Rai?evi?u je produžen pritvor, ali je oslobo?en pla?anja troškova sudskog postupka.Weiterlesen...