Više stotina hiljada Jermena položilo je danas cve?e na spomenik žrtvama masovnih ubistava koje su po?inile snage Otomanskog carstva pre 95 godina.

Istori?ari procenjuju da su turske snage ubile do milion i po Jermena za vreme Prvog svetskog rata. Nau?nici i istori?ari uglavnom te zlo?ine kvalifikuju kao genocid. Turska sada negira da se ta masovna ubistva mogu ra?unati kao genocid navode?i da je broj ubijenih preuveli?an i da su ubijeni stradali u gra?anskom ratu i nemirima.Weiterlesen...