NUNS, ANEM, NDNV i Lokal pres osu?uju pretnje smr?u koje je brat Velimira Ili?a, Vojislav, uputio odborniku i vlasniku novina i radija u ?a?ku Stojanu Markovi?u

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Asocijacija Lokal pres najoštrije osu?uju pretnje smr?u koje je Vojislav Ili?, direktor Javnog preduze?a Gradac u ?a?ku, uputio Markovi?u, opštinskom odborniku i vlasniku ?a?anskih novina i radija Ozon.Weiterlesen...