Nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta u deset ?a?anskih sela poplavljeno je zbog izlivanja seoskih reka i zapušenih kanala pored puteva.

Pomo?nik gradona?elnika ?a?ka Radomir Kruš?i? je rekao da su poplavljene njive u selima Zabla?e, Mršinci, Slatina, Gori?ani, Baluga, Trnava, Mr?ajevic, Trbušani, Lugovi i Ljubi?. Voda je oštetila i jedan seoski most u Mr?ajevcima.Weiterlesen...