Dok se sprema da da otkaz obrazovanoj gluvonemoj devojci, gradska uprava ?a?ka zapošljava ljude po partijskim i ro?a?kim linijama, piše Blic.

Ivana Raj?i? (25), zaposlena u upravi grada ?a?ka, osta?e po?etkom aprila bez posla nakon što joj istekne šesti jednomese?ni ugovor o delu, piše list. I dok fakultetski obrazovana devojka, gluvonema od ro?enja, ostaje bez posla, u gradskim preduze?ima i upravama zapošljavanje po partijskoj, ro?a?koj ili prijateljskoj liniji odoma?ena je pojava, navodi Blic.Weiterlesen...