Uredba Vlade Srbije kojom se advokaturi uvode fiskalne kase po?inje da se primenjuje od 1. marta. U Advokatskoj komosri Srbije kritikuju ovo rešenje.

Advokati se protive takvom predlogu, tvrde?i da otvara mogu?nost poreskim inspektorima da krše pravo privatnosti njihovih klijenata. U Poreskoj upravi kažu da je to ra?eno i do sada, ali da i poreski inspektori imaju obavezu ?uvanja tajne. Uporedo s organizacionom reformom i finansijski deo pravosu?a pretrpe?e izmene.Weiterlesen...