Glavni me?unarodni aerodrom na Islandu ponovo je otvoren posle tri dana blokade zbog oblaka vulkanske prašine koji je spre?avao letove.

Aerodrom Keflavik zatvoren je u petak pošto je vetar naneo vulkanski oblak nastao posle erupcije vulkana na Islandu. Taj oblak onemogu?io je avionski saobra?aj nad ve?im delom Evrope nekoliko dana prošle sedmice. Zbog toga je bilo otkazano više od 100.000 letova, a procenjuje se da su avio kompanije pretrpele štetu ve?u od dve milijarde dolara.Weiterlesen...