Najve?i deo oblaka vulkanskog pepela, koji je uzrokovao zatvaranje pojedinih evropskih aerodroma razišao se, saopštila je evropska agencija za kontrolu letenja.

Oblak je, me?utim, još prili?no gust iznad centralnog Atlantika, što ?e dovesti do kašnjenja prekookeanskih letova, javio je AP. Od jutros svi aerodromi u Evropi funkcionišu nesmetano, a u "Jurokontrolu" o?ekuju da ?e tokom dana iznad Evrope biti obavljeno oko 28.500 letova, nešto manje od prose?nog broja za ovaj period godine.



Weiterlesen...