Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da su svi izveštaji o imovinskim kartama funkcionera verno preneti na sajt koji je dostupan javnosti.

U saopštenju je navedeno da ?e ukoliko eventualno nastane tehni?ki problem, kao što su to ?inili i do sada, ukazati o kakvoj je greški re? i javno se izviniti javnosti i funkcioneru povodom ?ijeg je izveštaja nastao problem.Weiterlesen...