Agencija za privatizaciju je saopštila da nema ovlaš?enje da raskine ugovor o prodaji preduze?a Trudbenik gradnja iz Beograda.

Trudbenik gradnja je u martu prošle godine prodata beogradskoj firmi Montera za 580 miliona dinara, u postupku restrukturiranja KMG Trudbenika, kao njegovo zavisno preduze?e. Agencija je navela da samo KMG Trudbenik, kao prodavac, ima zakonsku mogu?nost da raskine ugovor o prodaji Trudbenik gradnje.Weiterlesen...