Amnesti internešnal ocenjuje da je preseljenje Roma koji su živeli u naselju ispod mosta Gazela bilo prinudno a da raseljenima nije obezbe?en adekvatan smeštaj.

Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas razo?aran je sadržajem izveštaja. On se istakao da treba biti realan i sagledati šta je sve grad uradio na poboljšanju života Roma.Weiterlesen...