Tela šestorice mladi?a izrešetana mecima prona?ena su u jednoj zgradi u meksi?kom letovalištu Akakpulko, zahva?enom nasiljem rivalskih narko-kartela.

U Akapulku i okolnim mestima, kao i drugim oblastima u Gereru, vlada nasilje narko bandi koje se me?u sobom bore za kontrolu teritorije.Weiterlesen...