Skoro deset odsto stanovništva Srbije svakodnevno gladuje. Kako bi promenila poražavaju?u situaciju, B92 pokre?e humanitarnu akciju "Hrana za sve".

Planirano je da se u petak 16. oktobra jednodnevnim štrajkom gla?u skrene pažnja javnosti na taj problem. Svoje u?eš?e u ovoj akciji najavilo je više od pola miliona ljudi i 100 kompanija.Weiterlesen...