Koalicija mladih protiv nasilja povodom pretnji smr?u autorima "Insajder" i Brankici Stankovi? organizuje akciju "I mi smo Brankica Stankovi?- Stop nasilju!“.

U saopštenju ove nevladine organizacije kaže se da u?esnici u 13 sati formirati "živi" zid ispred zgrade B92 i na taj na?in poslati poruku solidarnosti, kao i odbrane prava na život, prava na slobodnu re? i prava na rad, koji se dovode u pitanje pretnjama smr?u i neodlu?noš?u države da se sistematski obra?una sa nasilnicima koji te pretnje upu?uju.Weiterlesen...