Prema zvani?noj statistici, od 2003. broj siromašnih u Srbiji je prepolovljen, me?utim, pola miliona ljudi i dalje živi ispod granice siromaštva.

Oni troše manje od 8.880 dinara mese?no po ?lanu doma?instva. Ipak, samo u Beogradu se baci gotovo 20.000 obroka dnevno. Organizacija "Banka hrane", koja dve godine raspore?uje viškove hrane onima kojima je hrana neophodna, u saradnji sa B92 vodi akciju “Srbija protiv gladi” kako bi se obezbedile redovne mese?ne donacije za socijalno najugroženije kategorije stanovnika.Weiterlesen...