U okviru akcije “Štrajk gla?u protiv gladi” mnoge kompanije iz Srbije su dale donacije u hranu koje ?e biti isporu?ene narodnim kuhinjama i prihvatilištima.

Donacije su pristigle od ?lanica grupe Droga Kolinska - Grand kafa, Soko Stark, Palana?ki kiseljak, kao i kompanija Nectar, Frikom, Dr.Oetker. Donacije u hrani bi?e isporu?ene narodnim kuhinjama, humanitarnim centrima, prihvatilištima za odrasle, klubovima penzionera, udruženjima samohranih majki i centrima za socijalni rad širom Srbije.Weiterlesen...