Najve?i proizvo?a? mleka Salford najavljuje poskupljenje ukoliko država ne pomogne dodatnim subvencijama.

Iako obi?an gra?anin Srbije nije kriv za loše vremenske prilike, te nerazumevanje na koje najve?i doma?i proizvo?a? mleka Salford tvrdi da nailazi kod ministarstva poljoprivrede, ipak ?e dati više novca za mleko, da li direktno u radnji, ili kroz eventualne subvencije koje bi onda išle iz budžeta.Weiterlesen...