Ukoliko se tokom ove godine ostvare mogu?nosti, ne?e se odmrznuti samo plate u javnom sektoru, ve? i penzije, kaže potpredsednik Vlade Jovan Krkobabi?.

Vicepremijer ipak podse?a da je sporazum sa MMF više nego jasan. "Penzije, kao i plate u javnom sektoru, ostaju zamrznute do kraja 2010 godine. Ali, ako zajedno do?emo do zaklju?ka da je mogu?e odmrznuti plate i penzije pre aprila 2011. godine, Vlada ?e razmatrati i tu mogu?nost", rekao je on za "Ve?ernje novosti".Weiterlesen...