Kompanije iz Nema?ke, Italije, Gr?ke i Rusije zainteresovane su za ulaganje u Srbiju, izjavili su amabasadori tih zemalja.

Ambasador Nema?ke u Beogradu Volfram Mas kazao je na Kopaonik biznis forumu da u Srbiju nameravaju da investiraju nema?ke kompanije koje proizvode automobilske delove, tekstil i rade infrastukturne projekte. On nije mogao da navede imena tih kompanija, ali je kazao da je bio u kontaktu sa tim potencijalnim investitorima.Weiterlesen...