Ve? osam godina lekari šaba?ke Ambulante milosr?a ”Sveti Luka” pomažu pacijentima koji nemaju sredstva za le?enje u drugim zdravstvenim ustanovama.

Ambulanta u kojoj penzionisani lekari rade isklju?ivo bez plate, smeštena je u prostorijama Doma zdravlja. Kompletno le?enje, nabavka opreme i lekova zavisi od humanih ljudi.U Ambulanti milosr?a ”Sveti Luka” sve je podredjeno humanosti, obrazu i poverenju. Za pregled nije potreban nov?anik, pa ?ak ni zdravstvena knjižica.Weiterlesen...