Ameri?ki ambasadori pri NATO i Evropskoj uniji, Ivo Dalder i Vilijam Kenard danas u Beogradu razgovarali sa srpskim zvani?nicima.

Tokom današnje posete razgovarano je i o, kako je saopšteno, nastavku sadržajnog odnosa Srbije sa NATO, uklju?uju?i i na?ine kojima bi se u potpunosti iskoristilo ?lanstvo u Partnerstvu za mir.Weiterlesen...