Mnogi Amerikanci su usled ekonomske krize izgubili posao. Ekonomisti smatraju da je upravo recesija ono što je mnoge nateralo da zapo?nu privatni biznis.

Radni dan Džesija Rau?a pomalo je neobi?an. On nema uobi?ajenu kancelariju ve? mu sto u lokalnoj kafeteriji služi i kao radni sto. Džesi je pre 4 meseca osnovao svoju firmu i ve? vidi dobre strane tog poteza.Weiterlesen...