Na?in obešte?enja gra?ana ?ija je imovina u Srbiji nacionalizovana bi?e predložen do sredine novembra, najavljuju iz Ministarstva finansija.

Državni sekretar Ministarstva finansija Srbije Slobodan Ili? o?ekuje da ?e Vlada Srbije ubrzo potom usvojiti predlog zakona o denacionalizaciji. "Ministarstvo finansija je spremno da do kraja godine pripremi predlog zakona o denacionalizaciji, a nesporno je i postojanje politi?ke volje za usvajanje tog zakona", rekao je Ili? u intervjuu agenciji Beta.Weiterlesen...