?lanovi Anarho-sindikalisti?ke inicijative izjasnili su se o optužnici koja ih tereti za izazivanje opšte opasnosti Slede?eg meseca mogu?e završne re?i.

Beogradski anarhisti Ratibor Trivunac (28), Tadej Kurepa (25), Ivan Vulovi? (25), Sanja Dojki? (20), Ivan Savi? (26) i Nikola Mitrovi? (30) bili su pred Višim sudom u Beogradu optuženi za me?unarodni terorizam, ali je Više tužilaštvo ju?e prekvalifikovalo optužnicu kojom im se na teret stavlja izazivanje opšte opasnosti.Weiterlesen...