Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Vladine mere za pomo? medijima ocenjuje kao korak u dobrom pravcu, ali smatra da je to samo prvi korak.

Predsednik ANEM-a Saša Mirkovi? izjavio je da je izuzetno bitno da se usvoje novi i izmene postoje?i medijski zakoni, kao i da se nastavi proces privatizacije medija.Weiterlesen...