Ameri?ki predsednik Barak Obama dobio je do sada najniže ocene javnosti kada se radi o na?inu na koji rešava probleme ekonomije, pokazuju najnovije ankete.

U istraživanju javnog mnenja ura?enom od 11. do 16. avgusta za Asošijeted pres, svega 41 procenat anketiranih rekao je da odobrava na?in na koji predsednik vodi ekonomiju zemlje.Weiterlesen...