Šef regionalne kancelarije Me?unarodnog komiteta Crvenog krsta Pol Anri Arni kaže da u toj organizaciji nisu zadovoljni rešavanjem slu?aja nestalih na Balkanu.

"Zbog pada broja rešenih slu?ajeva, zapo?eli smo intezivnu pretragu internacionalnih i nacionalnih arhiva jer smatramo da je na taj na?in mogu?e do?i do odgovora", naveo je Arni.Weiterlesen...