Pomo?nik ministra za ljudska i manjinska prava Petar Anti? kaže da i dalje postoji mogu?nost da se bošnja?ke liste dogovore oko formiranja Nacionalnog saveta.

Prema njegovim re?ima, ukoliko se dogovor ne postigne ministarstvo ?e raditi na formiranju privremenog organa uprave.Weiterlesen...