Ivo Pukani?, vlasnik hrvatskog Nacionala koji je ubijen 2008, ostavio je iza sebe dokumentaciju koja sadrži kompromituju?e podatke o brojnim javnim li?nostima.

Ivo Pukani? godinama je sakupljao dokumentaciju o politi?arima, poslovnim ljudima i drugim javnim li?nostima, rekao je nekadašnji direktor Politike i blizak Joci?ev prijatelj Hadži Dragan Anti?.Weiterlesen...