Gradona?elnica Pan?eva Vesna Martinovi? apeluje na odgovorne da prestanu da ignorišu višednevno zaga?enje vazduha u tom gradu.

Gradona?elnica Pan?eva Vesna Martinovi? zatražila je danas od nadležnih da preduzmu konkretne mere za spre?avanje daljeg zaga?enja vazduha koji ugrožava elementarne životne uslove i zdravlje gra?ana. Ona je u saopštenju zatražila i da o preduzetim merama, bez odlaganja, bude obaveštena javnost.Weiterlesen...