Predstavnici jevrejskih i hinduisti?kih zajednica u SAD traže od pape Benedikta XVI da tokom posete ?eškoj upozori na težak položaj ?eških Roma.

U zajedni?kom saopštenju i apelu papi, ameri?ki rabin Džonatan Fririh i predstavnik hinduista Rajan Zed ocenili su da je položaj ?eških Roma blizak aparthejdu. Dvojica duhovnih vo?a naveli su da u ?eškoj odbijaju ?esto da usluže Rome u kafanama, restoranima, radnjama ili da ih puste u diskoteke.Weiterlesen...