Bilten nuklearnih nau?nika pomerio je za jedan minut unazad kazaljku na "satu apokalipse", koji bi ta?no u "pono?" ozna?io atomsku kataklizmu.

Odluka o vra?anju "sata" za jedan minut doneta je posle konsultacije sa administrativnim savetom te nau?ne organizacije u kojoj je i 19 dobitnika Nobelove nagrade. Nau?nici su objasnili promenu "ohrabruju?im stanjem u svetu" prema dvostrukoj pretnji: od nuklearne i klimatske katastrofe.Weiterlesen...