Iako Aran?elovac trese predizborna groznica, gra?ani gotovo da više ne veruju obe?anjima politi?ara, jer je opšta slika opštine više nego sumorna.

Stopa nezaposlenosti se kre?e oko 30 odsto, broj preduze?a koja propadaju raste, a životni standard iz dana u dan pada. Sve manje Aran?elov?ana veruje da ?e nova vlast posle izbora uspeti drasti?no da promeni stanje s obzirom na ogroman minus u budžetu.Weiterlesen...