Nepravilno popunjeni upitnici o imovini funkcionera mogu se oceniti kao arogancija, izjavila je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Markovi?.

"Korigovanje imovinskih karti je prakti?no proces koji neprestano te?e", naglasila je Markovi?eva i objasnila da Agencija utvr?uje i pronalazi tehni?ke nedostatke.Weiterlesen...