Anarhosindikalisti?ka inicijativa saopštila da je policija uhapsila Ratibora Trivunca, Tadeja Kurepu i još nekoliko ?lanova te sindikalne konfederacije.

Anarhosindikalisti?ka inicijativa je saopštila da su ?lanovi te organizacije zadržani u pritvoru, pod "isfabrikovanim optužbama za 'izazivanje opšte opasnosti', nakon što su pod prinudom odvedeni na informativni razgovor". ASI navodi da im je policija je prethodno pretresala stanove prilikom ?ega je maltretirala i ?lanove njihovih porodica.Weiterlesen...