Gr?ka bi mogla da prihvati naziv "Severna Makedonija" kako bi se posle 19 godina rešio spor Skoplja i Atine oko imena Makedonije.

"Ime 'Severna Makedonija' ulazi o okvir rešenja koje predlaže Atina", izjavio je pomo?nik ministra spoljnih poslova Gr?ke Dimitris Drucas u nedavnom intervjuu za jedan gr?ki list, ?ije je delove danas objavilo ministarstvo spoljnih poslova.Weiterlesen...