Ministar inostranih poslova Austrije Mihael Špindeleger ocenio je da je vreme i da se primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom.

Austrijski ministar je to izjavio nakon što je postignut dogovor o rešenju slovena?ko-hrvatskog grani?nog spora. "Trebalo bi da iskoristimo sada taj pozitivan trenutak i u vezi sa Srbijom kona?no napredujemo", poru?io je on u saopštenju.Weiterlesen...