Ove godine po?e?e pripreme za izgradnju autoputa od Para?ina, preko Zaje?ara, do grani?nog prelaza Vrška ?uka na granici sa Bugarskom, kaže ministarka za NIP.

Autoput, dužine 82,1 kilometara i širine 16 metara, imao bi dve trake u jednom i dve u drugom smeru, kao i razdelnu traku, izlazne petlje, dva mosta i ?etiri tunela i trebalo bi da bude završen za tri godine, rekla je ministarka za NIP Verica Kalanovi? u Zaje?aru.Weiterlesen...