Junak iz slovena?kog filma "Ne pla?i, Petre" odlu?io da traži zaštitu autorskih prava za re?enicu iz filma od pre 43 godine.

Peter Lubej, koji je je u filmu nastupio kad je imao ?etiri godine, objasnio je da se konsultuje sa advokatima o zaštiti autorski prava jer je komercijalna TV POP po toj re?enici nazvala svoju novu zabavnu emisiju.


Weiterlesen...